پنومونی اکتسابی از جامعه در بزرگسالان

پنومونی اکتسابی از جامعه در بزرگسالان

توصیه های کاربردی کلیدی

- کشت های تشخیصی و آزمایش آنتی ژن باید فقط در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه شدید انجام شود. B

- درمان تجربی آنتی بیوتیکی برای پنومونی اکتسابی از جامعه در بزرگسالان در شرایط سرپایی بدون بیماری های زمینه ای (یا همراه) باید شامل آموکسی سیلین، داکسی سایکلین یا ماکرولید با دوز بالا باشد (اگر میزان مقاومت در منطقه به ماکرولید برای پنوموکوک کمتر از 25٪ باشد). B

- درمان تجربی آنتی بیوتیکی برای پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران سرپایی بزرگسالان با بیماری های زمینه ای (یا همراه) باید شامل آموکسی کلاو یا سفالوسپورین نسل سوم همراه با داکسی سایکلین یا ماکرولید، یا تک درمانی با فلوروکینولون تنفسی باشد. A

- درمان با کورتیکواستروئید به طور کلی برای پنومونی اکتسابی از جامعه توصیه نمی شود. B

- برای پیشگیری از پنومونی اکتسابی از جامعه، واکسن کونژوگه پنوموکوکی 20 ظرفیتی (پرونار 20) به تنهایی یا واکسن کونژوگه پنوموکوکی 15 ظرفیتی (Vaxneuvance) و به دنبال آن واکسن پلی ساکارید پنوموکوکی 23 ظرفیتی (پنوموواکس) یک سال بعد، باید در بزرگسالان بالای 65 سال یا افراد 19 تا 64 سال با بیماری های زمینه ای (همراه) یا نقص ایمنی تزریق شود. A

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

دکتر بابک قلعه باغی
فوق تخصص آلرژی وایمونولوژی بالینی

 

منبع

تگ (ها): پنومونی پنومونی اکتسابی از جامعه ذات الریه کلینیک مجازی پزشکی مشاوره پزشکی واکسن پنومونی واکسن ذات الریه

آخرین مطالب