شکستگی ها و دررفتگی های رایج انگشت

شکستگی ها و دررفتگی های رایج انگشت

توصیه های کاربردی کلیدی

- برای ارزیابی شکستگی یا دررفتگی مشکوک انگشت، رادیوگرافی قدامی خلفی، جانبی و مایل باید انجام شود. C

- در صورت عدم نیاز برای ارجاع، شکستگی انگشت (با یا بدون بیرون زدگی) می تواند به طور موثر با بی حرکتی دقیق درمان شود. مفاصل بین انگشتی دیستال باید به مدت 8 هفته به صورت اکستنشن کامل تا اکستنشن خفیف آتل بندی شود. می توان از اسپلینت آلومینیومی، آتل ولار یا آتل پشته ای نرم استفاده کرد. B

- معاینه بیمار مشکوک به شکستگی بند انگشت میانی یا پروگزیمال باید شامل ارزیابی از نظر چرخش ناقص و ارجاع برای جراحی در صورت نیاز باشد. C

- پس از دررفتگی پشتی مفصل بین انگشتی پروگزیمال، حرکات اولیه محافظت شده (در عرض 1 هفته که به دلیل درد و تورم مجاز است) تشویق می شود. C

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

دکتر بابک قلعه باغی
فوق تخصص آلرژی وایمونولوژی بالینی

 

منبع

تگ (ها): در رفتگی انگشت شکستگی انگشت کلینیک مجازی مشاوره پزشکی

آخرین مطالب