تشخیص سکته مغزی حاد

تشخیص سکته مغزی حاد

توصیه های کاربردی کلیدی

- در بیمارانی که واجد شرایط درمان rtPA هستند، باید در اسرع وقت شروع شود و برای انجام کارهای تشخیصی بیشتر به تعویق نیفتد. C

(recombinant tissue plasminogen activator)

- همه بیمارانی که علائم سکته مغزی دارند باید برای تصویربرداری عصبی فوری با سیتی اسکن بدون کنتراست مغز فرستاده شوند. C

- بیماران واجد شرایط برای rtPA داخل وریدی باید تحت درمان قرار گیرند، حتی اگر ترومبکتومی مکانیکی هم در نظر گرفته شود. C

- در بیمارانی که پس از شش ساعت با علائم یا نشانه‌های خونریزی ساب آراکنوئید مراجعه می‌کنند، اگر نتایج سی تی اسکن یا MRI منفی یا مبهم باشد و بر اساس قانون خون‌ریزی ساب آراکنوئید اتاوا برای ارزیابی سردرد، شک به خونریزی ساب آراکنوئید زیاد باشد، باید پونکسیون کمری انجام شود. C

- بیمارانی که با علائم مخچه مراجعه می کنند باید با معاینه و تصویربرداری MRI ارزیابی شوند. تصویربرداری MRI اولیه منفی ممکن است نیاز به تکرار در سه تا هفت روز داشته باشد یا با معاینه بالینی پیگیری شود. C

- بیمارانی که در عرض 24 ساعت با نقایص شدید عصبی که احتمالاً ناشی از انسداد عروق بزرگ شریان‌های کاروتید داخلی یا شریان‌های میانی مغزی پروگزیمال است مراجعه می‌کنند، باید تصویربرداری عروق مغزی غیرتهاجمی برای ارزیابی واجد شرایط بودن برای ترومبکتومی مکانیکی انجام دهند. C

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

منبع

تگ (ها): تشخیص سکته مغزی راهنمای پزشکی سکته حاد مغزی سکته مغزی مشاوره پزشکی

آخرین مطالب