افت فشار خون ارتواستاتیک: یک رویکرد عملی

افت فشار خون ارتواستاتیک: یک رویکرد عملی

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- تست تشخیص افت فشار خون ارتواستاتیک باید شامل اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب در وضعیت خوابیده به پشت به مدت پنج دقیقه و سپس در وضعیت ایستادن به مدت سه دقیقه باشد.

- اگر سوء ظن بالینی برای افت فشار خون ارتواستاتیک بالا باشد، حتی با علایم حیاتی طبیعی باید آزمایش چرخاندن سر به بالا در بالین بیمار انجام شود.

- بیماران مبتلا به افت فشار خون ارتواستاتیک نوروژنیک و فشار خون بالا در وضعیت خوابیده به پشت باید با اندازه گیری فشارخون 24 ساعته در شرایط سرپایی ارزیابی شوند.

- هدف درمان افت فشار خون ارتواستاتیک باید کاهش علائم برای بهبود کیفیت زندگی باشد، نه عادی سازی فشار خون.

- قبل از تجویز دارو باید راهبردهای درمان غیردارویی را امتحان کرد. اگر درمانهای غیردارویی به تنهایی کافی نباشد، باید همراه با داروها استفاده شود.

- درمان دارویی خط اول باید شامل midodrine یا droxidopa باشد که برای تسکین علائم تنظیم دوز شده باشند.

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

تگ (ها): کاهش فشارخون ارتوستاتیک هیپوتانسیون ارتوستاتیک

آخرین مطالب