ارزیابی کودکی که می لنگد

ارزیابی کودکی که می لنگد

لنگیدن یک انحراف از الگوی راه رفتن طبیعی است که در حدود 80 درصد موارد درد به عنوان یکی از ویژگی‌های آن بروز می‌کند.

تشخیص افتراقی گسترده است و شامل علل مادرزادی/رشدی، عفونی، التهابی، تروماتیک (از جمله غیرتصادفی) و کمتر شایع، نئوپلاستیک است.

سینوویت گذرا مفصل ران علت لنگیدن (در غیاب تروما) در 80 تا 85 درصد کودکان است.

می توان آن را از آرتریت سپتیک لگن با فقدان تب یا ظاهر بیمارگونه و با یافته های آزمایشگاهی افتراق داد که نشانگرهای التهابی و تعداد گلبولهای سفید خون یا طبیعی هستند یا کمی افزایش یافته اند.

در صورت شک به آرتریت سپتیک، آسپیراسیون مفصل باید فوراً با کمک اولتراسوند انجام شود و مایع آسپیره شده برای رنگ‌آمیزی گرم، کشت و شمارش سلول ارسال شود.

سابقه بیمار، مانند زایمان بریچ در هنگام تولد، و اختلاف طول پا در معاینه فیزیکی ممکن است نشان دهنده دیسپلازی رشدی مفصل ران باشد.

دردی که عمدتاً در شب گزارش می شود، می تواند در نئوپلاسم ها رخ دهد.

درد لگن در نوجوانی که اضافه وزن دارد یا چاقی دارد ممکن است نشان دهنده لغزش اپی فیز سر استخوان ران باشد.

درد زانو در یک نوجوان فعال ممکن است نشان دهنده بیماری ازگود-شلاتر باشد.

رادیوگرافی تغییرات دژنراتیو سر استخوان ران را در بیماری Legg-Calvé-Perthes (نکروز آواسکولار سر فمور) نشان می دهد.

ناهنجاری های مغز استخوان نشان داده شده در تصویربرداری ام آر آی نشان دهنده آرتریت سپتیک است.

اگر مشکوک به عفونت یا بدخیمی باشیم، باید شمارش کامل خون با افتراق گلبولهای سفید،و ESR و CRP اندازه گیری شود.

 

توصیه های کلیدی در طبابت بالینی

  • در یک کودکی که می لنگد تصویربرداری باید بر اساس محل علائم، وجود درد و نگرانی از عفونت انجام شود.
  • در کودکان کمتر از پنج سال با لنگش حاد، بدون آسیب موضعی در معاینه و بدون نگرانی از احتمال عفونت، رادیوگرافی قدامی خلفی و جانبی هر دو اندام تحتانی باید با شروع از استخوان درشت نی و نازک نی انجام شود. در صورتی که رادیوگرافی استخوان درشت نی و نازک ‌نی واضح نباشد، ممکن است تصویربرداری از هر دو استخوان ران کافی باشد.
  • اگر مشکوک به پاتولوژی موضعی در کودکان کمتر از پنج سال با لنگش حاد باشید، باید رادیوگرافی قدامی خلفی و جانبی ناحیه آسیب دیده انجام شود.
  • سونوگرافی اقدام تشخیصی اصلی، موثر و دقیق در تشخیص افیوژن هیپ است و پزشکان می توانند با حداقل آموزش انجام دهند.
  • معیارهای پیش بینی کننده می توانند به تشخیص سینوویت گذرا لگن از آرتریت سپتیک لگن کمک کنند. بر اساس معیارهای کوچر برای آرتریت سپتیک، وجود تب، عمل تحمل وزن روی مفصل درگیر، ESR بیش از 40 میلی متر در ساعت، و تعداد گلبول های سفید خون بیش از 12000 در میکرولیترنشان دهنده آرتریت سپتیک است و سطح CRP بیش از 2 میلی گرم در دسی لیتر (20 میلی گرم در لیتر) به این احتمال می افزاید.

منبع

دکتر بابک قلعه باغی

 

 

تگ (ها): خدمات تندرستی پایه راهنمای بالینی راهنمای پزشکی لنگش لنگش کودکان لنگیدن لنگیدن کودکان مشاوره بالینی مشاوره پزشکی

آخرین مطالب