ادم محیطی: ارزیابی و درمان در خدمات تندرستی پایه

ادم محیطی: ارزیابی و درمان در خدمات تندرستی پایه

ادم یک علامت بالینی رایج است که ممکن است پاتولوژی های متعددی را نشان دهد.

ادم تجمع مایع در بخش بینابینی درنتیجه عدم تعادل همودینامیک مویرگی است.

مزمن بودن و محیطی بودن ادم راهنمایی برای ارزیابی آن است.

داروها (به عنوان مثال، داروهای ضد فشار خون، داروهای ضد التهابی، هورمون ها) می توانند سبب ادم شوند.

ارزیابی اولیه با انجام پانل متابولیک پایه، آزمایشات عملکرد کبد، آزمایش عملکرد تیروئید، سطح پپتید ناتریورتیک مغز و نسبت پروتئین ادرار به کراتینین آغاز می شود.

بر پایه معیارهای تصمیم‌گیری معتبر، مانند خروپف، خستگی، مشاهده، فشارخون، شاخص توده بدنی، سن، اندازه گردن و جنسیت می‌توان تصمیم‌گیری در مورد احتمال بیماری ترومبوآمبولیک وریدی و آپنه انسدادی خواب را برآورد کرد.

ادم حاد یک طرفه اندام تحتانی نیاز به ارزیابی فوری ترومبوز وریدی عمقی با آزمایش d-dimer یا سونوگرافی فشاری دارد.

برای بیماران مبتلا به ادم مزمن دو طرفه اندام تحتانی، سونوگرافی داپلکس همراه با رفلاکس می تواند به تشخیص نارسایی مزمن وریدی کمک کند.

بیماران مبتلا به ادم ریوی یا افزایش سطح پپتید ناتریورتیک مغز باید برای ارزیابی نارسایی قلبی تحت اکوکاردیوگرافی قرار گیرند.

لنف ادم اغلب یک تشخیص بالینی است، اگر تشخیص نامشخص باشد می توان لنفوسینتی گرافی انجام داد.

درمان ادم برپایه علت ایجاد آن است.

دیورتیک ها موثر هستند اما باید فقط برای علل سیستمیک ادم استفاده شوند.

عصاره دانه شاه بلوط شواهدی با کیفیت متوسط برای بهبود ادم ناشی از نارسایی مزمن وریدی نشان می‌دهد.

درمان فشاری برای اکثر علل ادم موثر است.

 

توصیه های کلیدی در طبابت بالینی

  • بیماران مبتلا به ادم اندام تحتانی باید بر اساس مکان (یک طرفه در مقابل دو طرفه) و دوره زمانی (حاد/ تحت حاد در مقابل مزمن) طبقه بندی شوند.
  • بررسی آزمایشگاهی اولیه برای بیماران مبتلا به ادم اندام تحتانی باید شامل سطوح پپتید ناتریورتیک مغز، هورمون محرک تیروئید، تست های عملکرد کبد، پانل متابولیک پایه و نسبت پروتئین به کراتینین ادرار باشد.
  • نمره wells بالا مفیدترین ویژگی بالینی در تشخیص ترومبوز ورید عمقی حاد است و باید در بیماران مبتلا به ادم حاد یک طرفه اندام تحتانی استفاده شود.
  • معیار STOP-Bang یک ابزار معتبر برای غربالگری آپنه انسدادی خواب است و باید در بیماران مبتلا به ادم مزمن دو طرفه اندام تحتانی استفاده شود.
  • برای بیماران مبتلا به ادم مزمن، سونوگرافی داپلکس وریدی با رفلاکس می تواند نارسایی مزمن وریدی را تشخیص دهد (و آن را از لنف ادم متمایز کند).
  • قبل از توصیه به استفاده از جوراب های فشاری باید در بیماران مبتلا به ادم اندام تحتانی و مشکوک به بیماری شریان محیطی، شاخص مچ پا-بازویی اندازه گیری شود.
  • در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب مقاوم به دیورتیک با ادم مداوم اندام تحتانی، تورسماید در کاهش خطر بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر قلبی، موثرتر از فوروزماید است.

 

منبع

دکتر بابک قلعه باغی

تگ (ها): ادم محیطی تشخیص ادم خدمات تندرستی پایه درمان ادم راهنمای بالینی علل ادم مشاوره بالینی

آخرین مطالب