مدیریت درمان فشار خون بالا با استفاده از درمان ترکیبی

مدیریت درمان فشار خون بالا با استفاده از درمان ترکیبی

بیش از 70٪ بزرگسالانی که تحت درمان فشار خون اولیه قرار می گیرند ، در نهایت به حداقل دو دارو برای کنترل  فشار خون بالا نیاز خواهند داشت ، یا در ابتدا به عنوان درمان ترکیبی یا به عنوان درمان اضافی در صورت عدم کنترل فشار خون توسط تک درمانی و اصلاح سبک زندگی.

در درمان ترکیبی برای درمان فشار خون چهار کلاس اصلی دارو استفاده می شود: دیورتیک های تیازیدی ، مسدود کننده های کانال کلسیم ، مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین.

مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین نباید بطور همزمان استفاده شوند.

بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با کاهش پمپاژ قلب، باید در ابتدا با مسدود کننده بتا و یک مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین یا مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین تحت درمان قرار بگیرند و به دنبال آن درمان اضافی با یک آنتاگونیست گیرنده مینرالوکورتیکوئید و یک دیورتیک بر اساس میزان حجم مایعات بدن افزوده شود.

درمان بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه و پروتئینوری باید شامل مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین یا مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین به علاوه دیورتیک تیازید یا مسدود کننده کانال کلسیم باشد.

بیماران مبتلا به دیابت باید مانند بیماران بدون دیابت تحت درمان قرار بگیرند مگر اینکه پروتئینوری وجود داشته باشد ، در این حالت درمان ترکیبی باید شامل مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین یا مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین باشد.

 

راهکارهایی برای شروع و تیتراسیون داروهای ضد فشار خون

  • یک دارو شروع کنید اگر در یک ماه کنترل کافی حاصل نشود ، قبل از افزودن داروی دیگر ، مقدار آن را به حداکثر دوز برسانید.
  • یک دارو شروع کنید اگر در یک ماه کنترل کافی حاصل نشد ، قبل از رساندن داروی اولیه به حداکثر دوز ، یک داروی دیگر اضافه کنید.
  • شروع دو دارو به طور همزمان. اگر در یک ماه کنترل کافی حاصل نشود ، قبل از افزودن داروی اضافی ، داروهای فعلی را به حداکثر دوزبرسانید یا داروی سوم اضافه کنید.

 

الگوریتم درمانی بزرگسالان با فشار خون بالا

ACEI مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین

ARB مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین

BP فشارخون

CCB مسدود کننده کانال کلسیم

* - مداخلات در سبک زندگی شامل ترک سیگار ، پرهیز از دود سیگار ، بهینه سازی وزن بدن ، افزایش فعالیت بدنی ، بهبود رژیم غذایی ، عدم مصرف الکل و کاهش استرس است.

+- کمیته مشترک درمان فشار خون: هیچ یک از راهکارها به طور آشکاری برتر از دیگری نیستند. انتخاب روش درمانی باید منعکس کننده تصمیم گیری مشترک پزشک با بیمار باشد.

 

توصیه های کاربردی کلیدی

  • برای اکثر بیماران ، درمان ضد فشار خون ترکیبی باید شامل مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین یا مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین، دیورتیک تیازید یا مسدود کننده کانال کلسیم باشد. (A)
  • برای بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه که پروتئینوری دارند ، باید به عنوان بخشی از درمان ترکیبی ، مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین یا مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین تجویز شود. (A)
  • از ترکیب مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین، باید خودداری شود. (B)

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

 

تگ (ها): درمان ترکیبی فشار خون درمان فشارخون درمان فشارخون با چند دارو فشارخون فشارخون بالا

آخرین مطالب