شرح حال سلامت جنسی: روش ها و نکات

شرح حال سلامت جنسی: روش ها و نکات

پزشکان خدمات تندرستی پایه باید از رویکردی پیشگیرانه ، یکپارچه و بیمار محور در بهداشت جنسی استفاده کنند که شامل شناسایی و درمان بیماری باشد.

ارائه موفقیت آمیز مراقبت های بهداشتی جنسی موثر ، تأییدی ، بدون پیش قضاوت، نیازمند ایجاد محیطی امن برای همه بیماران است.

آموزش پزشکان و کارکنان باید شامل شناسایی سوگیری ضمنی فردی در مورد جنسیت و موضوعات جنسی ، تجربیات نامطلوب کودکی و آگاهی از ضربه های جنسی باشد.

پزشکان در روش های  گرفتن شرح حال باید شریک جنسی ، روش های برقراری رابطه جنسی ، محافظت در برابر بیماری های مقاربتی ، سابقه بیماری های مقاربتی در گذشته و برنامه های پیشگیری از بارداری هر فرد را در نظر بگیرند.

راهکارهای بهداشتی پیشگیری شامل غربالگری بیماری های مقاربتی و عفونت های مقاربتی ، غربالگری و پیشگیری ازHIV ، مشاوره رفتاری برای کاهش خطر عفونت های مقاربتی و مراقبت های پیشگیری از بارداری برای همه بیماران است.

از آنجا که نگرانی های مربوط به سلامت جنسی کاملاً شایع است ، پزشکان خانواده باید آمادگی لازم را برای بحث در مورد موضوعاتی مانند اختلال نعوظ ، نزدیکی دردناک و اختلالات برانگیختگی جنسی داشته باشند.

 

 

توصیه های کاربردی کلیدی

  • پزشکان و پرسنل بهداشتی باید در زمینه اصطلاحات جنسی حساس فرهنگی ، مباحث تراجنسیتی ، موضوعات تحقیرکننده فرهنگی ، و ارزیابی تعصبات شخصی بیماران آموزش ببینند تا تعاملات بهتری با بیماران داشته باشند. (C)
  • برای همه کسانی که از نظر جنسی فعال هستند و در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به عفونتهای مقاربتی می باشند ، باید مشاوره رفتاری فشرده ارائه شود. (B)

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

تگ (ها): بهداشت جنسی سلامت جنسی

آخرین مطالب