دیابت با شروع بلوغ در جوانان: بررسی سریع شواهد

دیابت با شروع بلوغ در جوانان: بررسی سریع شواهد

توصیه های کاربردی کلیدی

 

- تشخیص دیابت با شروع بلوغ در جوانان باید در بیماران غیر چاق که دیابت قندی آنها در سنین پایین (کمتر از 30 سال) تشخیص داده شده است، عملکرد سلولهای بتا پانکراس حفظ شده، عدم خودایمنی سلولهای بتا پانکراس و با سابقه خانوادگی قوی دیابت در نظر گرفته شود. C

- سولفونیل اوره ها درمان دارویی ترجیحی برای قند خون بالا در تیپ 1 و 3 بیماری هستند. C

- درمان دارویی قند خون بالا برای تیپ 2 بیماری لازم نیست زیرا خطر عوارض عروقی کم است و بیماران بدون علامت هستند. C

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

 

تگ (ها): دیابت دیابت با شروع بلوغ دیابت جوانان

آخرین مطالب