درخواست و تفسیر آزمایشات داروی ادرار

درخواست و تفسیر آزمایشات داروی ادرار

آزمایش داروی ادرار یکی از مولفه های اساسی نظارت بر بیمارانی است که به مدت طولانی تحت درمان با مواد افیونی قرار دارند و همچنین برای بیمارانی که تحت درمان طولانی مدت با بنزودیازپین یا داروهای محرک هستند نیز پیشنهاد شده است.

پزشکان خانواده باید با خصوصیات و قابلیت های آزمایش های غربالگری و تایید دارویی آشنا باشند.

روش ایمونواسی برای غربالگری اولیه استفاده می شود و می تواند نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب ایجاد کند.

همه نتایج فرضی در نظر گرفته می شوند تا زمانی که آزمایش تأییدی انجام شود.

نتایج مثبت کاذب پیامدهای قابل توجهی در برنامه درمان درد بیمار دارد و نتایج منفی کاذب می تواند یک فرصت از دست رفته برای تشخیص سوء مصرف استفاده از داروها باشد.

روش ایمونواسی آزمایش های کیفی است که برای غربالگری اولیه نمونه ادرار استفاده می شود. آنها می توانند نتایج مثبت و منفی کاذب بدهند ، بنابراین تا زمانی که آزمایش تأییدی انجام نشود ، تمام نتایج فرضی در نظر گرفته می شوند.

با استفاده از روش های ایمونواسی برای مواد افیونی ، ممکن است مواد مخدر نیمه سنتتیک و مصنوعی تجویز شده مانند متادون و فنتانیل را تشخیص ندهید. به طور مشابه ، آزمایش های ایمونواسی برای بنزودیازپین ها ممکن است آلپرازولام یا کلونازپام را تشخیص ندهند.

روش ایمونواسی می تواند با سایر داروها واکنش متقابل داشته باشد و نتایج مثبت کاذب بدهد ، که پیامدهای مهمی در برنامه درمان درد بیمار دارد. نتایج منفی کاذب می تواند باعث از دست رفتن فرصت های تشخیص سوء مصرف مواد شود.

نمونه های ادرار را می توان با مواد دیگر تقلب کرد تا نتایج مثبت در آزمایش داروی ادرار را مخفی کند. پزشکان خانواده باید با این مواد ، روش های تشخیص آنها و تأثیرات آنها در آزمایش داروی ادرار آشنا باشند.

 

توصیه های کاربردی کلیدی

  • آزمایش داروی ادرار می تواند برای نظارت بر انطباق با درمان تجویز شده و تشخیص مصرف مواد تجویز نشده و غیرقانونی ، به ویژه مواد افیونی ، بنزودیازپین ها و هروئین استفاده شود. (C)
  • آزمایشات ایمونواسی نتایج مثبت و منفی کاذب دارند. تمام نتایج مثبت و منفی غیر منتظره باید با آزمایش تأییدی ثابت شوند. (C)
  • مصرف گاه به گاه دانه های خشخاش در رژیم غذایی نتیجه مثبتی برای مواد افیونی در آزمایش داروی ادرار ندارد. (C)
  • قرار گرفتن در معرض دود شاهدانه (حشیش) ، نتیجه مثبتی در آزمایش داروی ادرار ایجاد نمی کند. (C)

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

 

تگ (ها): آزمایش داروی ادرار تست ادراری مواد تست اعتیاد

آخرین مطالب