آزمایش ادراری داروها: تجویز و تفسیر آنها

آزمایش ادراری داروها یک جز اساسی مانیتورینگ بیمارانی است که بصورت طولانی مدت تحت درمان اپیوئید هستند همچنین برای بیمارانی که طولانی مدت بنزودیازپین یا داروهای محرک نیز استفاده می کنند توصیه شده است.

پزشکان خانواده باید با مشخصات و قابلیت های آزمایشات غربالگری و تاییدی داروها آشنا باشند.

ایمونواسی تست کیفی غربالگری اولیه نمونه های ادراری است. نتایج آن می تواند مثبت کاذب و منفی کاذب باشد بنابراین همه نتایج پیش از انجام تستهای تاییدی باید فرضی تلقی شوند.

انجام ایمونواسی برای اوپیوئیدها ممکن است موارد سنتتیک و نیمه سنتتیک ایوپیوئیدها همچون متادون و فنتانیل را تشخیص ندهد، همچنین ایمونواسی بنزودیازپین ها ممکن است آلپرازولام یا کلونازپام را تشخیص ندهد.

ایمونواسی ممکن است با داروهای دیگر واکنش متقاطع بدهد و نتایج مثبت کاذب داشته باشد که تاثیرات مهمی برای برنامه درمانی درد بیمار داشته باشد.

نتایج منفی کاذب می تواند فرصت تشخیص سوءاستفاده داروها را از دست بدهد.

نمونه های ادراری ممکن است با مواد دیگری ترکیب شوند و نتایج مثبت مصرف داروها را مخفی کنند. پزشکان خانواده باید با این مواد، روش های تشخیص و اثرات آنها بر روی تست های دارویی ادرار آشنا باشند.

پیشنهادهای کلیدی در طبابت بالینی

تست های ادراری داروها برای مانیتورینک سازگاری با درمان های تجویزی و تشخیص استفاده از مواد دارویی تجویز نشده و غیرقانونی به ویژه اوپیوئیدها، بنزودیازپین ها و هروئین کاربرد دارند.

C

ایمونواسی ممکن است نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب داشته باشد. همه نتایج مثبت و همه نتایج منفی مشکوک باید با تستهای تاییدی بازنگری شوند.

C

به علت مصرف غذایی دانه های خشخاش نتایج مثبت اوپیوئید در تست ادراری دارو دیده نمی شود.

C

در معرض دود حشیش بودن (و عدم مصرف شخصی) سبب نتایج مثبت در تست ادراری دارو نمی شود.

C

A: پایدار، شواهد بر پایه بیمار با کیفیت خوب

B: ناپایدار، شواهد برپایه بیمار با کیفیت محدود

C: توافقی، شواهد بر پایه بیماری، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی یا تعداد محدودی از بیماران

بازدیدها: 136

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *