تستهای روماتولوژیک: برای پزشکان خانواده

بیماران مشکوک به بیماری های بافت همبند باید بررسی های سرولوژیک بشوند تا تشخیص آنها تایید شود و در بعضی از بیماران از این تست ها برای پیگیری فعالیت بیماری و پیش بینی حملات و تشدید علائم بیماری استفاده می شود.

بیماران مشکوک به لوپوس باید از نظر آنتی بادی های ضدهسته ای (ANA) بررسی شوند ولی آنتی بادی های ضد هسته ای اختصاصی نیستند و ممکن است در بسیاری از دیگر بیماری های بافت همبند و بیماری های غیر روماتولوژیک هم دیده شوند. بنابراین بیماران مشکوک به لوپوس باید برای تایید تشخیص بررسی های بیشتر شوند.

بیماران سندرم شوگرن ممکن است تیتر آنتی بادی ضدهسته ای مثبت داشته باشند ولی اغلب در آنها نتایج آنتی بادی ضد شوگرن A یا B مثبت است.

آنتی بادی های ضد هسته ای می توانند در بیماران اسکلرودرمی، بیماری بافت همبند مختلط و درماتومیوزیت یا پلی میوزیت هم دیده شوند که در این موارد انجام تستهای تکمیلی برای تایید تشخیص ضروری است.

در مورد بیماران آرتریت روماتوئید تیتر مثبت فاکتور روماتوئید تشخیص را مطرح می کند ولی همچون آنتی بادی های ضدهسته ای یک یافته اختصاصی نیست و می تواند در دیگر بیماری ها هم دیده شود. فاکتور روماتوئید می تواند در بیماران آرتریت روماتوئید منفی هم باشد. مثبت شدن آنتی بادی Anti-CCP (anticyclic citrullinated peptide antibody) برای بیماری آرتریت روماتوئید اختصاصی تر است و می تواند به تایید تشخیص کمک کند.

پزشکان فقط باید زمانی از این تست های سرولوژیک استفاده کنند که پیش از انجام تست احتمال بالینی بیماری بافت همبند در بیماران بالا باشد.

پیشنهادهای کلیدی در طبابت بالینی

در بیماران مشکوک به بیماری های بافت همبند و یک تیتر ANA  مثبت تستهای تکمیلی همچون Anti-dsDNA، Anti-Sm Ab و آنتی باد ضد شوگرن باید بر اساس یافته های بالینی و شک به بیماری بخصوصی انجام شوند.

C

 درارزیابی بیماران سینوزیت که دیگر یافته ها به نفع واسکولیت نمی باشد اندازه گیری ANCA اندیکاسیون ندارد.

C

A: پایدار، شواهد بر پایه بیمار با کیفیت خوب

B: ناپایدار، شواهد برپایه بیمار با کیفیت محدود

C: توافقی، شواهد بر پایه بیماری، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی یا تعداد محدودی از بیماران

تستهای غربالگری برای بیماران مشکوک به بیماری های بافت همبند

بیماری بافت همبند مختلط

ANA

درماتومیوزیت / پلی میوزیت

ANA, creatine kinase

روماتوئید آرتریت

Rheumatoid factor

سندرم شوگرن

ANA

لوپوس

ANA

واسکولیت

Antineutrophil cytoplasmic antibodies

نکات مهم

بطور روتین برای بیماران پانل اتوآنتی بادی ها را درخواست نکنید مگر اینکه ANA مثبت باشد و بیمار شواهدی به نفع بیماری روماتولوژیک داشته باشد.

زیر شاخه های ANA را در بیماران درخواست نکنید مگر اینکه نتایج ANA مثبت باشد و شک بالینی بیماری های خودایمنی وجود داشته باشد.

بازدیدها: 343

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *