طب سوزنی برای تسکین درد

 

طب سوزنی بطور روزافزونی بعنوان درمان مکمل تسکین درد استفاده می شود.

این روش به خوبی تحمل می شود و احتمال عوارض جانبی جدی اندک است.

طب سوزنی سنتی و روشهای غیرسنتی همچون طب سوزنی الکتریکی و سوزن زدن خشک اغلب با بهبود درد همراه هستند.

عوامل متعددی ممکن است اثرات درمانی طب سوزنی را متفاوت کنند از جمله تکنیک سوزن زدن، تعداد سوزن های استفاده شده، مدت زمان باقی ماندن سوزن ها در محل، ویژگی نقطه تزریق، تعداد دوره های درمان و بسیار عوامل روحی روانی.

کارآزمایی های کنترل شده بسیاری در سندرم درد همچون نقش طب سوزنی برای کمردرد حاد و مزمن، استئوآرتریت زانو، سردرد، درد مایوفاشیال، درد گردن و فیبرومیالرژی منتشر شده است که در بعضی از موارد اطلاعات کافی برای ارزیابی های سیستماتیک یا متاآنالیز موجود است.

طب سوزنی حداقل ممکن است در درمان کمردرد مزمن، سردرد فشاری و سردرد مزمن، پیشگیری از سردرد مزمن و درد مایوفاشیال موثر باشد.

اگر چه بیماران کمردرد حاد و استوآرتریت زانو که طب سوزنی می شوند درد کمتری را گزارش کرده اند ولی بهبود درد این بیماران با انجام طب سوزنی واقعی و طب سوزنی جعلی تفاوت بالینی معناداری نداشته است. این الگو به نفع این است که درمان با طب سوزنی با پاسخ های پلاسبوی قابل توجهی همراه است که ممکن است توجیه کننده منافع درمانی آن باشد.

در بعضی از بیماران که به درمانهای استاندارد پاسخ نمی دهند یا تحمل آن درمانها را ندارند طب سوزنی یک انتخاب درمانی معقول است.

پیشنهادهای کلیدی در طبابت بالینی

در کمردرد مزمن در کوتاه مدت انجام طب سوزنی واقعی نسبت به روش جعلی از نظر بالینی موثرتر می باشد ولی در هر دو روش پاسخ های پلاسبو قابل توجه هستند.

A

در کمردرد حاد انجام طب سوزنی واقعی فقط اندکی در مقایسه با روش جعلی یا داروهای ضدالتهابی از نظر بالینی موثرتر است.

B

در استئوآرتریت زانو هر دو روش طب سوزنی واقعی و جعلی از نظر بالینی موثر هستند و طب سوزنی می تواند یک درمان موثر برای اسئوآرتریت زانو در کوتاه مدت باشد.

B

در کاهش فرکانس سردرد ایدیوپاتیک مزمن یا سردر فشاری انجام طب سوزنی موثر است.

A

انجام طب سوزنی تعداد دفعات حملات میگرن و مصرف داروهای پروفیلاکسی را کاهش می دهد.

A

استفاده از روش سوزن زدن خشک در نقاط حساس در سندرم های درد مایوفاشیال می تواند در کنترل درد در کوتاه مدت و بهبود دامنه حرکات اندام ها موثر باشد.

B

طب سوزنی یک روش ایمن است که به خوبی تحمل می شود و با عوارض جانبی قابل توجهی همراه نیست.

A

A: پایدار، شواهد بر پایه بیمار با کیفیت خوب

B: ناپایدار، شواهد برپایه بیمار با کیفیت محدود

C: توافقی، شواهد بر پایه بیماری، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی یا تعداد محدودی از بیماران

بازدیدها: 177

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *